coachela:

narobe:

frickenstupid:

greatdepths:

sluttyonline:

hatelyn:

omfg

oh god its on my dash agaiN 

FUCCCCCCK

oh my GOD

perfect

oh maaaaaaa gaaaaawd
lightnessandbeauty:

The Lover (1992)
nthirteen:

Logan Jackson
just-art:

She doesn’t give anything, only takes 
by Nikita Kaun

Un brindis por lo que tu y yo sabemos y los demás ni se imaginan.

ups (via heterofobica)

(Fuente: la-wea-loca)